Fyra kompletta erbjudanden. En kontakt.

Effektivitet, enkelhet och säker drift. Där har du målet för våra fyra branscherbjudanden. Vi löser alla dina underhållsbehov och erbjuder dessutom mervärden som är helt unika för Saltängen. Som till exempel reservdelstillverkning vid vår egen fabrik i Tjeckien. Du behöver bara en kontakt – Saltängen.  

Låt oss hjälpa dig från start till mål. Det lönar sig.
Vår kompletta värdekedja säkerställer kvalitet, säkerhet och trygg styrning genom projektets alla faser. Från förstudien och framåt ser vi till att du får en lösning som är genomförbar och motsvarar alla uppställda krav. Här är Saltängens värdekedja:

  • Förstudie
  • Projektering
  • Planering och beredning
  • Genomförande
  • Dokumentation

Välj ditt affärsområde