BYGGNADSINDUSTRI. Vi skapar skräddarsydda och CE-godkända stålkonstruktioner.

Saltängen erbjuder konstruktion, tillverkning, ytbehandling och montage av CE-godkända stålkonstruktioner av olika slag. Till exempel byggsmide, stålstommar, fackverk, gångplan och trappor. Vi kan även åta oss att bygga kompletta hallar.

Fyra starka mervärden

  • Tillverkning. Standardiserad tillverkning av byggsmide, enligt EN 1090, på våra enheter i Norrköping och Tjeckien.
  • Komplett projektpartner. Vi erbjuder hela värdekedjan – förstudie, projektering, planering och beredning, genomförande samt dokumentation.
  • Montage. Vi tar hand om allt det praktiska – från rivning och bortforsling av gamla konstruktioner till transport, montage och färdigställande av den nya nytillverkade, CE-godkända lösningen.

Våra tjänster inom området