BYGGNADSINDUSTRI. Vi skapar skräddarsydda och CE-godkända stålkonstruktioner för industriella miljöer.

Utformningen och skicket på den fysiska miljön kan vara direkt avgörande för effektivitet och säkerhet på arbetsplatsen. Förutom servicetjänster erbjuder Saltängen skräddarsydd tillverkning, ytbehandling och montering av CE-godkända stålkonstruktioner av olika slag. Till exempel trappor, landgångar, utrymningsvägar, telferbalkar, stommar och balkar.

Fyra starka mervärden

  • Skräddarsydd tillverkning. Högkvalitativ och kostnadseffektiv tillverkning av reservdelar i våra enheter i Tjeckien och Norrköping.
  • Komplett projektpartner. Vi erbjuder hela värdekedjan – förstudie, projektering, planering och beredning, genomförande samt dokumentation.
  • Service. Vi hjälper dig säkerställa att stålkonstruktioner på arbetsplatsen uppfyller normer och säkerhetskrav.
  • Montage. Vi tar hand om allt det praktiska – från rivning och bortforsling av gamla konstruktioner till transport, montage och färdigställande av den nya nytillverkade, CE-godkända lösningen.

Våra tjänster inom området