ENERGI & PROCESS. För driftsäker och kostnadseffektiv produktion i kraftvärmeverk, pappersbruk och sågverk.

Saltängen erbjuder unik kapacitet och kompetens för alla former av underhåll, akuta åtgärder och underhållsprojekt. Finessen? Du behöver bara en kontakt. Smidigare planering, bättre kontroll och lägre driftkostnader får du på köpet.

Fyra starka mervärden

  • Reservdelstillverkning. Högkvalitativ och kostnadseffektiv tillverkning av reservdelar i våra enheter i Tjeckien och Norrköping.
  • Kedjor och slitmaterial. Vår helhetslösning inkluderar produkterna och alla tjänster för service och underhåll.
  • Komplett projektpartner. Vi erbjuder hela värdekedjan – förstudie, projektering, planering och beredning, genomförande samt dokumentation.
  • Industriservice. Vi erbjuder hög kapacitet i kombination med tillgänglighet, kvalitet och säkerhet - dygnet runt, året runt.

Våra tjänster inom området