TILLVERKNINGSINDUSTRI. Underhållslösningar för alla delar av din produktionsprocess.

Vi vet hur viktigt det är att dina produktionsflöden fungerar smärtfritt. Därför hjälper vi dig säkerställa effektivitet och förebygga störningar från start till mål. Vår kombination av stora serviceresurser och egen reservdelstillverkning innebär unika möjligheter att kapa ledtider och kostnader vid alla typer av underhållsprojekt.

Fyra starka mervärden

  • Reservdelstillverkning. Högkvalitativ och kostnadseffektiv tillverkning av reservdelar i våra enheter i Tjeckien och Norrköping.
  • Komplett projektpartner. Vi erbjuder hela värdekedjan – förstudie, projektering, planering och beredning, genomförande samt dokumentation.
  • Industriservice. Vi erbjuder hög kapacitet i kombination med tillgänglighet, kvalitet och säkerhet - dygnet runt, året runt.
  • Montage. På ett säkert och effektivt sätt löser vi allt det praktiska i anslutning till service, renovering och reparation. Från demontering, bortforsling och återvinning av gamla delar till montering och intrimning av ny utrustning.

Våra tjänster inom området