Saltängen i korthet: Fakta och siffror

SALTÄNGEN-gruppen erbjuder en unik helhet baserat på två bolag samt våra unika verkstads- och tillverkningsresurser.

Starka delar bildar en unik helhet
Saltängen är en grupp bestående av två bolag som kompletterar varandra perfekt: Saltängens Mekaniska Verkstad och Saltängen Industri. Tillsammans erbjuder vi ett komplett utbud av helhetslösningar och tjänster till branschområdena Energi & Process, Tillverkningsindustri, Anläggningsindustri, Byggnadsindustri samt Industrirör.

Detta, i kombination med stora verkstadsresurser i Norrköping och egen tillverkning i Tjeckien, gör oss unika i Skandinavien.

Korta fakta om Saltängen

 • Grundades i Norrköping 1950
 • Nya ägare 2010: Christer Thorn och Jim Hedkrok
 • Strategisk expansion 2014: KRS i Norrköping AB förvärvas och bildar kärnan i nya tjänsteområdet Pannor. Saltängen Industri AB etableras och en rad nyckelrekryteringar lägger grunden till tjänsteområdet Industrirör.
 • Strategisk expansion 2015/2016: Satsning på dotterbolag i Tjeckien som med hög kapacitet och kvalitet tillverkar panndetaljer och andra industrikomponenter.
 • Strategiskt samarbete 2016: Saltängen blir fullservicerepresentant för Retezy Vamberk i Sverige och erbjuder därmed en komplett produkt- och servicelösning för alla behov rörande kedjor och band.
 • Saltängen-gruppens bolag:
  • Saltängens Mekaniska Verkstad AB – industriservice, renovering, reparation, nytillverkning i vår verkstad samt ledande specialister inom pannor och pannhus
  • Saltängen Industri AB – komplett tjänstepalett inom segmentet trycksatta rör
 • Huvudkontor och verkstad: Norrköping
 • Lokala enheter: Stockholm och Borlänge
 • Geografiskt verksamhetsområde: Skandinavien
 • Kundernas branschområden: Energi & Process, Tillverkningsindustri, Anläggningsindustri, Byggnadsindustri och Industrirör.

Saltängen i siffror

 • Årlig omsättning (gruppen): 280 MSEK (2018)
 • Antal fast anställda: Ca 110 personer
 • Bemanning vid toppar: Ca 350 personer

Vi engagerar oss i dina utmaningar.

Hemligheten bakom Saltängens utveckling och tillväxt? Vi är ett sammansvetsat gäng som engagerar oss i kundernas utmaningar och ständigt vill bli bättre. Det är med andra ord medarbetarna som är den verkliga skillnaden. Tillsammans är vi Saltängen.

Du behöver bara en kontakt
Saltängen har vuxit snabbt på senare år. Idag vågar vi påstå att vi är Sveriges mest kompletta industripartner för Energi & Process, Tillverkningsindustri, Anläggningsindustri och Byggnadsindustri. Finessen med ett komplett erbjudande? Du behöver bara en kontakt för att lösa dina behov.

Du får rätt lösning
Ju tuffare utmaningar du ställs inför, desto bättre måste vi vara på att förutse dina behov och skapa lösningar som fungerar. Vi kallar det kunddriven utveckling. Fem fundament ligger till grund för vårt sätt att arbeta:

 • RÄTT EFFEKTIVITET & EKONOMI. Tack vare brett tjänsteutbud, stor kapacitet och flexibla bemanningslösningar skapar vi exakt de lösningar som motsvarar dina behov – ekonomiskt, tekniskt, tidsmässigt och miljömässigt. Storleken på uppdraget spelar ingen roll. Vi erbjuder effektiva och ekonomiska lösningar oavsett om du behöver hjälp med reservdelstillverkning, akuta driftstörningar eller hela entreprenaden vid ett planerat underhållsstopp.
 • RÄTT ENGAGEMANG & KOMPETENS. Det oändliga engagemanget och den höga kompetensen hos våra medarbetare är vår allra viktigaste tillgång och skälet till att Saltängen även löser ”omöjliga” utmaningar. Vi genomför kontinuerligt olika kompetensutvecklande åtgärder men allra mest lär vi oss i våra kunduppdrag. Därför är vi noga med att ta med oss erfarenheter och kundsynpunkter hem, så att kunskapen ökar i hela organisationen. På så sätt blir ett bra gäng ännu bättre. Och ännu värdefullare för dig som kund.
 • MAXIMAL TILLGÄNGLIGHET. Vi vet att du ställer extremt höga krav på tillgänglighet och service. Därför når du oss när som helst – 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.
 • HÖGSTA KVALITET & SÄKERHET. På Saltängen har vi en stark kvalitets- och säkerhetskultur och vi bedriver ett omfattande, kontinuerligt arbete på bägge fronterna. Noggrann dokumentation, spårbarhet och ständiga förbättringar ligger till grund för kvalitetsarbetet. På säkerhetssidan ligger vi i framkant i branschen tack vare strikta rutiner för riskbedömning och mycket säkerhetsmedvetna medarbetare.

Du har alltid nära till oss.
Vårt huvudkontor och vår stora verkstad finns i Norrköping och vi har enheter även i Stockholm och Borlänge.

Kvalitet och hållbarhet.

Som en av Sveriges största mekaniska verkstäder och ledande industripartners tar vi hänsyn till de förväntningar inom kvalitets- och hållbarhetsområdet som ställs på oss.

Vi arbetar ansvarsfullt genom att:

 • Ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete och ha beredskap vid förändringar.
 • Uppfylla gällande lagstiftning och andra krav inom miljöområdet.
 • Optimera energi- och resursanvändningen, inklusive egna transporter.
 • Begränsa utsläppen till mark, vatten och luft.
 • Förebygga miljöpåverkan från kemikalier och avfall.
 • Ständigt förbättra vårt verksamhetssystem.
 • Ha god kommunikation med alla intressenter.
 • Värna om jämlikhet, rättvisa och respekt för individen
 • Uppfylla våra kunders krav och förväntningar genom långsiktigt ägande, kunnig personal, modern maskinpark och ett hållbart arbetssätt.

Certifieringar och kompetenser:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 3834-2
 • EN 1090

Exempel på vårt säkerhetsarbete: ”Min säkerhet”
Vårt ständiga säkerhetsarbete är en trygghet både för medarbetaren och för våra kunder. Ett exempel på vårt målmedvetna sätt att hantera säkerhetsutmaningarna på arbetsplatsen är ”Min säkerhet” – en liten bok som innehåller checklistor för riskbedömning. Med hjälp av den gör våra medarbetare en riskbedömning på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas. Efter avslutat arbete lämnas riskbedömningen in tillsammans med tidrapporten.

Övervakning
Saltängen kameraövervakar för att minska risken för inbrott. Kamerorna är enbart till för att användas vid eventuella inbrott.

 

Ledning och styrelse.

Våra kunder ställer höga krav på leveransförmåga, stabilitet och långsiktighet. Därför har vi målmedvetet byggt upp en tillväxtorienterad och ansvarstagande organisation som kännetecknas av engagerade ledare och medarbetare på varje nivå i företaget.

Företagsledning
Jim Hedkrok, VD och ägare
Christer Thorn, teknisk chef och ägare