SALTÄNGEN INDUSTRISERVICE: Din kompletta partner för störningsfri och kostnadseffektiv produktion.

Saltängens industriservice är ett ”multiverktyg” för energiproducenter, processindustri, sågverk och verkstadsföretag. Vi erbjuder tjänster och kundanpassade lösningar med högsta tillgänglighet för kvalificerat underhåll av produktionskritiska anläggningar, maskiner och utrustning. Vinsten är dubbel: Du optimerar driftekonomin och minimerar risken för störningar i produktionsprocesserna.

Unik kombination av kompetenser
Baserat på specialkompetenser inom mekaniska arbeten, pannor och rörsystem kan vi erbjuda ett ovanligt brett spektrum av värdefull kunskap och erfarenhet. Finessen? Du behöver bara en kontakt för att lösa ditt industriservicebehov.

Kapacitet från XL och uppåt
Vi har flexibiliteten och kapaciteten som krävs för både mindre och mer omfattande åtgärder på plats hos våra kunder. Dessutom erbjuder vår verkstad kraftfulla resurser för renovering, reparation och nytillverkning. Ovanpå det tillhandahåller vi bemanningslösningar som hjälper dig klara både akuta och kontinuerliga personalbehov.


Exempel på tjänster och innehåll:

 • Förebyggande underhåll
  • Underhåll av mekaniska anläggningar och maskiner
  • Underhåll av rörsystem och pannor
  • Underhåll av utrustning som t.ex. pumpar, transportskruvar, transportband, kedjor mm
  • Renovering, reparation och nytillverkning
  • Dokumentation
 • Daglig underhållspersonal
  • Tillfälliga alternativt kontinuerliga bemanningslösningar
 • Planerade underhålls- och revisionsstopp
  • Tydlig projektorganisation
  • Planering och resursallokering
  • Projektledning och genomförande
  • Verifiering och kvalitetssäkring
  • Erfarenhetsutveckling för framtida stopp
  • Dokumentation
 • Akuta stopp
  • Tillgänglighet 24/7/365
  • Inställelsetid enligt avtal
  • Dokumentation
 • Experttjänster
  • Kontakta oss för mer information