PUMPAR & KOMPOSIT: Åtgärder som ökar livslängden och driftsäkerheten i ditt pumpsystem.

Pumpar och pumpsystem innehåller många maskinkomponenter som behöver underhåll för att fungera problemfritt. Saltängen erbjuder särskilt anpassade tjänster för underhåll, installation och ändringar av pumpsystem.

Regelbundet underhåll lönar sig
De negativa effekterna av korrosion, slitage och andra skador riskerar att öka om problemet inte upptäcks i tid. Genom att teckna serviceavtal med Saltängen säkerställer du att pumpsystemet kontrolleras och underhålls regelbundet. På så sätt minimerar du risken för kostsamma haverier och driftstopp. Vi erbjuder också installation av nya pumpar och pumpsystem, och ombyggnation av befintliga anläggningar.


Exempel på tjänster och innehåll:

 • Förebyggande underhåll
  • Felsökning och analys
  • Renovering, reparation och nytillverkning av delar
  • Uppriktning
  • Korrosionsförebyggande behandling
  • Mätningar
  • Dimensionering
  • Dokumentation
 • Installation eller ombyggnation
 • Akut hjälp vid driftstörningar